JAK DOKONAĆ REZERWACJI KURACJI REGENERACYJNEJ.

Rozpatrzenie wniosku trwa do 7 dni. Nasz specjalista skontaktuje się z wami drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Przed przyjazdem do Akademii każdy pacjent powinien dokładnie zapoznać się z całą informacją znajdującą się na oficjalnej stronie internetowej Akademii www.medycynaludowa.com

Po zapoznaniu się z całą informacją zamieszczoną na naszej stronie, włącznie z „PRZECIWWSKAZANIAMI” i podjęciu decyzji o rozpoczęciu kuracji w naszej Akademii Medycyny Regeneracyjnej, należy:

  1. Wypełnić formularz „Zamówienie wstępne kuracji regeneracyjnej”, znajdujący się na stronie głównej. Wypełnić pola, dotyczące danych osobowych i kontaktowych. Wskazać diagnozę, opisać stan zdrowia zgłaszanej osoby i załączyć zeskanowane wyniki ostatnich badań medycznych wraz z jednym lub kilkoma aktualnymi zdjęciami lub krótkimi filmami. Wskazać planowany czas trwania kuracji oraz zaplanowaną datę przyjazdu na kurację. KURACJA W AKADEMII ZAWSZE ZACZYNA SIĘ OD PONIEDZIAŁKU.
  2. Po otrzymaniu naszej oferty w celu potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić 1200 zł na osobę w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia o możliwym okresie pobytu. Po przyjeździe do Akademii w zadeklarowanym terminie wpłacona kwota będzie zaliczona na poczet opłaty za kurację regeneracyjną. Natomiast kwota ta nie podlega zwrotowi w przypadku, kiedy osoba nie przyjedzie do Akademii w zadeklarowanym wcześniej terminie.
  3. Dopiero po otrzymaniu kwoty 1200 zł za rezerwację kuracji regeneracyjnej Akademia potwierdza osobie chorej zaproszenie na regenerację organizmu. W przypadku, kiedy pacjent otrzymał zaproszenie i z jakiejkolwiek przyczyny nie przyjechał na regenerację organizmu lub przyjechał i zrezygnował z tejże kuracji, kwota 1200 zł stanowi karę i nie jest zwracana pacjentowi! Po przyjeździe do Akademii pacjent powinien podpisać oświadczenie o tym, że zobowiązuje się on przestrzegać zasad, ustalonych przez Akademię, zgadza się na zastosowanie na sobie nowych metod i know-how, zobowiązuje się nie rozgłaszać tajemnicy przedsiębiorstwa Akademii, a także ponosi pełną odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie.
Комментарии для сайта Cackle