JAK DOKONAĆ REZERWACJI KURACJI REGENERACYJNEJ.

Po zapoznaniu się z całą informacją zamieszczoną na naszej stronie, włącznie z „NASZĄ METODĄ” i „PRZECIWWSKAZANIAMI” , i podjęciu decyzji o rozpoczęciu TERAPII REGENERACYJNEJ w naszej Akademii Medycyny Regeneracyjnej, należy:

  1. Wypełnić formularz „Zamówienie wstępne kuracji regeneracyjnej”, znajdujący się na stronie głównej. Wypełnić pola, dotyczące danych osobowych i kontaktowych. Wskazać diagnozę, opisać stan zdrowia zgłaszanej osoby i załączyć zeskanowane wyniki ostatnich badań medycznych wraz z jednym lub kilkoma aktualnymi zdjęciami lub krótkimi filmami. Wskazać planowany czas trwania kuracji oraz zaplanowaną datę przyjazdu na kurację.
  2. Rozpatrzenie wniosku trwa 7 dni. W przypadku pozytywnej decyzji dotyczącej przyjęcia na terapię regeneracyjną nasz specjalista skontaktuje się drogą elektroniczną lub telefoniczną i zaproponuje wypełnienie ankiety.
  3. W ciągu 7 dni od otrzymania ankiety uzgodnimy z Państwem możliwy okres pobytu w Akademii i koszt terapii regeneracyjnej.
  4. W celu potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić 400 Euro na osobę w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia o możliwym okresie pobytu. Po przyjeździe do Akademii w zadeklarowanym terminie wpłacona kwota będzie zaliczona na poczet opłaty za kurację regeneracyjną. Natomiast kwota ta nie podlega zwrotowi w przypadku, kiedy osoba nie przyjedzie do Akademii w zadeklarowanym wcześniej terminie.

Dopiero po otrzymaniu kwoty 400 Euro za rezerwację kuracji regeneracyjnej Akademia potwierdza osobie chorej zaproszenie na regenerację organizmu. W przypadku, kiedy pacjent otrzymał zaproszenie i z jakiejkolwiek przyczyny nie przyjechał na regenerację organizmu lub przyjechał i zrezygnował z tejże kuracji, kwota 400 Euro stanowi karę i nie jest zwracana pacjentowi! Po przyjeździe do Akademii pacjent powinien podpisać oświadczenie o tym, że zobowiązuje się on przestrzegać zasad, ustalonych przez Akademię, zgadza się na zastosowanie na sobie nowych metod i know-how, zobowiązuje się nie rozgłaszać tajemnicy przedsiębiorstwa Akademii, a także ponosi pełną odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie.

Bezpośredni kontakt z działem do spraw rezerwacji: Tel., Viber, WhatsApp: +48732027579 E-mail: office@acadregmed.com