Kolejność załatwiania formalności

Po zapoznaniu się z całą informacją znajdującą się na naszej stronie i podjęciu decyzji o rozpoczęciu kuracji uzdrawiająco-rehabilitacyjnej w naszym Centrum Regeneracji Organizmu należy:

  1. Wypełnić ankietę. Zeskanować wyniki ostatnich badań lekarskich. Ankieta i wyniki badań dostarczą nam informację o stanie w jakim znajduje się organizm. Ankietę należy pobrać i wypełnić. Jeżeli rehabilitacja dotyczy dziecka należy ściągnąć ankietę dotyczącą dziecka. Ankietę wraz z wynikami badań należy wysłać mailowo na adres: iryna1964@gmail.com
  2. Skontaktować się drogą telefoniczną: +48661122876 lub przez Skype: walesta2001 (rozmowa jest możliwa w języku rosyjskim lub polskim) i upewnić się o możliwość przyjęcia osoby chorej na rehabilitację. Darmowe konsultacje on-line z Aliaksandrem Haretskim w formie wideokonferencji przez Skype walesta2001 odbywają się w każdą środę od 16:00 do 18:00.
  3. Ustalić terminy i ceny kuracji uzdrawiająco-rehabilitacyjnej w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji przez kierownictwo Akademii.

Po przyjeździe do Akademii pacjent podpisuje oświadczenie o odpowiedzialności obejmujące zobowiązanie się do przestrzegania ustalonych w Akademii reguł, zgodę na zastosowanie na sobie metod i know-how Akademii oraz zobowiązanie do nierozpowszechniania informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.